Lahkunu transport üle Eesti 24h.

Surnutransport
  • Lahkunut austav transport
    Jõgevale matusebüroo või 
    Teie enda poolt valitud külmkambrisse, üle Eesti 24h.


  • Kõiki võimalike erisoove arvestav puusärgi transport matuste ajal.
Surnutransport