MATUSETOETUSE TAOTLEMINE

KUIDAS TAOTLEDA MATUSETOETUST?
Alates 1.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord.

Matusetoetust maksab kohalik omavalitsus (valla- või linnavalitsus) enda kehtestatud tingimustel ja korras. Alates 1. jaanuarist 2018 kehtiv riiklik matusetoetus on 250 eurot ja selle saamine ei sõltu taotleja sissetulekust. Lõpliku matusetoetuse suuruse (minimaalselt 250 eurot) ja maksmise korra määravad Eestis kohalikud omavalitsused. Matusetoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsuse poole, esitades kohalikule omavalitsusele surmatõendi ja avalduse, milles on vajalikud taotleja nimi, kontakttelefon ja arvelduskonto number. Matuse korraldamiseks matusetoetust maksab kohalik omavalitsus matust korraldavale isikule ehk matusekulude kandjale. Matusetoetuse taotlemise ja maksmise veelgi detailsem info on saadaval surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsuse juures. (vaata siit https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused). Matusekulude kandjal tuleb kohalikule omavalitsusele esitada avaldus, milles on märgitud taotleja nimi, kontakttelefon ja arvelduskonto number.

SURMA INFO KÜSIMINE

Rahvastikuregistrist on võimalik surmainfo küsimise teenusega pärida infot, kas inimene on surnud. Päringu tegemiseks on vaja teada inimese isikukoodi või nime (soovi korral ka sünniaega). Surmainfo (kuupäev) väljastatakse pärast 01.07.2010 surnud inimeste kohta.